הסכם התקשרות

הסכם התקשרות, או לחלופין הסכם למתן שירותים, נועד להסדיר את ההסכמות אליהן הגיעו נותן השירות ומקבל השירות בנוגע לעסקה מסוימת.

אין ספק, כי הסכם התקשרות טוב הוא מהותי לשמירת זכויות הצדדים לעסקה ולכן גם להצלחתה. חשיבותו הרבה של הסכם התקשרות באה לידי ביטוי בנושאים אותם הוא מסדיר, כמו למשל, מועדי ביצוע ומועדי תשלום, גבולות אחריות נותן השירות, סעיפי הפרה, מנגנון לפתרון סכסוכים וכדומה.

הסכמי התקשרות יכולים להיות ארוכים או קצרים, מורכבים או פשוטים. הסכמים אלו נמצאים הן אצל חברות גדולות והן אצל בעלי עסקים קטנים. המשותף בין כל הסכמי ההתקשרות הוא, הניסיון של מנסחי ההסכם לצפות פני עתיד בניסיון למנוע מחלוקות בין הצדדים להסכם.

ניסוח לקוי של הסכמי התקשרות הוא מנת חלקם של בעלי עסקים רבים, אשר על אף חשיבותו הרבה של הסכם התקשרות בוחרים שלא לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בנושא. רבים מבעלי העסקים פונים לעורך דין העוסק בתחום החוזים רק לאחר שאחד הצדדים הפר את ההסכם ויש צורך לפועל באמצעים משפטיים על מנת לאכוף את ההסכם. בחלק מן המקרים, הרצון הלגיטימי של בעלי עסקים לחסוך בעלויות עלול לעלות ביוקר בהמשך.

ברור, כי שירותיו של עורך דין מנוסה בגביית כספים החייבים לבעל עסק, בשל הפרת הסכם התקשרות, הוא צעד נבון היכול לעזור לבעל העסק בהשגת הכספיים המגיעים לו. אולם, ניסוחו של הסכם התקשרות טוב, בטרם חתימת הצדדים על ההסכם, יכול להועיל הרבה יותר לבעל העסק. הסכם התקשרות המנוסח היטב יכול למנוע הפרות הסכם עתידיות ועלויות מיותרות לבעל העסק בניסיון לקבל את הכספיים המגיעים לו.

חשוב לציין, כי למרבית העסקים די בפניה חד פעמית לעורך דין על מנת לנסח הסכם התקשרות מקצועי אשר יכול לשמש את בעל העסק מול לוקחות שונים. שכן, ניתן לנסח הסכם אשר יכלול את הסעיפים החשובים עבור כל עסק בהתאם לדרישותיו, כך שבעל העסק יכול לבצע שינויים קטנים בכל עסקה מחדש. כך, על ידי ניסוח חד פעמי של הסכם מקצועי, יוכל בעל העסק להגן על האינטרסים שלו באופן קבוע