רישום חברה בע”מ​

הסבר כללי

הקמת חברה בע”מ היא אחת הדרכים ליהנות מיתרונות מיסויים ומשפטיים רבים. קיימת נטייה לחשוב, כי הדרך להקמת חברה בע”מ מסובכת ומייגעת על אף שהדבר אינו בהכרח נכון. במאמר זה ננסה להקל עליך את התהליך ולהביא לידיעתך את הנקודות החשובות אותם עליך לדעת.

ראשית כל ובטרם הקמת החברה, עליך לשאול את עצמך האם צורת התאגדות בדמות חברה בע”מ כדאית לעסק שלך. ייתכן בהחלט, כי הפעילות העסקית שלך כלל אינה מצריכה הקמת חברה בע”מ ועדיפה לך צורת התאגדות של עוסק פטור או עוסק מורשה (לקריאה רחבה בנושא זה לחץ כאן).

אז איך אני מקים חברה?

שלב א’ – מי רשאי להקים חברה; בהתאם לחוק החברות כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

חשוב לזכור, כי גם אדם אחד בלבד רשאי לייסד חברת יחיד ואין כל דרישה למספר מינימאלי של אנשים. 

שלב ב’ – בחירת שם לחברה; ככלל, שם החברה צריך לקבל את הסיומת “בע”מ” ולהיות מקורי ואינו מטעה.

שלב ג’ – רישום החברה; הקמת חברה מתבצעת על ידי רישום החברה אצל רשם החברות באמצעות “טופס בקשה לרישום חברה” [טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים) תש”ס – 1999].

לטופס הבקשה לרישום חברה יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן:

  • עותק של תקנון החברה.
  • הצהרת בעלי מניות מאומתת על ידי עורך דין.
  • הצהרת דירקטורים ראשונים מאומתת על ידי עורך דין.

שלב ד’ – תשלום אגרה; לצורך רישום חברה בישראל יש לשלם אגרת רישום חברה באתר התשלומים של משרד המשפטים.

האם כדאי להיעזר בעורך דין?

החוק במדינת ישראל אינו מחייב כי הגשת בקשה לרישום חברה תוגש על ידי עורך דין. אולם יש לזכור, כי רישום חברה כולל עריכת מסמכי ייסוד חשובים ביותר הקובעים את אופן התנהלות החברה בעתיד.

כך למשל, בעת רישום חברה יש להגיש תקנון חברה – אשר חשיבותו לפעילות החברה בעתיד הינה מכרעת.

מטרתו של התקנון להסדיר את היחסים בין בעלי המניות והוא מהווה חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה, ובינם לבין עצמם. מי שרוכש מניות של החברה מצטרף לתקנון ומחויב על פיו, כאילו חתם על החוזה עם יתר בעלי המניות.

עריכת מסמכים אלו, בעזרתו של עורך דין מנוסה, יכולה למנוע תקלות בהמשך דרכה של החברה ולהקל על מייסדי החברה בהליכים בירוקרטיים. כמו כן, עריכת מסמכים אלו על ידי עורך דין תאפשר למייסדי החברה להתרכז בהיבטים העסקיים של החברה ולנצל את זמנם באופן היעיל ביותר.