​מכתב התראה

מכתב התראה לחייב, בטרם נקיטת הליכים משפטיים, לעיתים הינו חובה על פי חוק ולעיתים מהווה המלצה בלבד. גם במקרים בהם לא קיימת חובה כאמור, ראוי לשלוח מכתב התראה מכמה סיבות חשובות:

  1. במרבית המקרים, שני הצדדים יעדיפו להימנע מהליכים משפטים יקרים וארוכים ולסיים את המחלוקות באופן מהיר וזול. שליחת מכתב התראה יכולה להביא לתשלום החוב מצד החייב ללא פניה לערכאות משפטיות.
  2. מכתב התראה יכול להיראות לבית המשפט כאקט של רצון טוב לסיים את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט. נקודת פתיחה זו של התובע יכולה להיזקף לזכותו במהלך המשפט.
  3. כאשר מכתב ההתראה זוכה לתגובת הצד השני, ניתן ללמוד מכך על עמדתו של הצד השני ולהבין מול אילו טענות נצטרך להתמודד כאשר נפנה להליכים משפטיים.
  4. כאשר מכתב התראה – שנשלח בדואר רשום בצירוף אישור מסירה חוזר, ייתכן כי הכתובת שבידינו אינה הכתובת הנכונה ועל כן יש לברר מהי כתובתו העדכנית של החייב, וזאת בטרם נקיטת הליכים משפטיים.

מכתב התראה – מעורך דין או באופן עצמאי?

מכתב התראה שנשלח על ידי עורך דין יכול לסייע רבות לאפקטיביות של מכתב ההתראה, שכן עורך הדין יידע לזהות את כל ההפרות החוקיות שבוצעו על ידי הצד השני ולצרף אסמכתאות משפטיות לחיזוק טענותיו. יתרה מזו, מכתב מעורך דין מלמד על רצינות הצד הנפגע ועל נכונותו לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו על מנת לגבות את המגיע לו.

לעיתים קיימת רתיעה לפנות לעורך דין משיקולי חיסכון. שכן, כאשר התביעה הינה על סכומי כסף נמוכים איננו מעוניינים להוציא על כך הוצאות “מיותרות”. כדאי לדעת, כי פנייה לעורך דין, ואפילו עבור ייעוץ בלבד, יכולה להסתכם בסכומים נמוכים ביותר וזאת לאור סכום התביעה. כמו כן, פניה לעורך דין יכולה לחסוך לנו כספים רבים אם נפסיד בתביעה עקב חוסר ידע משפטי, ולחלופין, להביא לכך כי נקבל את מלוא הסכום החייבים לנו ואף את תשלום ההוצאות המשפטיות.